558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Září - Červen
So, svátky8:30 - 12:30Září - Červen
Po-Pá8:00 - 16:00Červenec - Srpen
So8:30 - 14:30Červenec - Srpen
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červenec - Srpen
So, Ne, SvátkyZAVŘENOProsinec - Leden
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde pět:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
   
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

TIC Mosty u Jablunkova vylepšuje služby návštěvníkům a propagaci

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2024“ na projekt „TIC Mosty u Jablunkova vylepšuje služby návštěvníkům a propagaci“ 01429/2024/RRC ve výši 80 000 Kč.

ŠANCEFEST – zábavně k poznání historie Velké šance

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024“ na projekt „ŠANCEFEST – zábavně k poznání historie Velké šance“ 00747/2024/RRC ve výši 300 000 Kč.

Zajištění dostupnosti informací o historii objektů a lokalit v Mostech u Jablunkova

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z Úřadu vlády České republiky, programu „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2024; č.j. 31633/2023-UVCR“ na projekt „Zajištění dostupnosti informací o historii objektů a lokalit v Mostech u Jablunkova“ ev.č. EC240016 ve výši 175 000 Kč.

Nové vybavení pro kulturní činnost v Mostech u Jablunkova

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v rámci 9. výzvy MAS Jablunkovsko, z.s. na projekt „Nové vybavení pro kulturní činnost v Mostech u Jablunkova“ r.č. 23/009/19210/780/152/000885 ve výši 112.000 Kč.

Nové interaktivní prvky expozice Návštěvnického centra opevnění šance a zapojení se do cyklu akcí Fajne léto

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“ na projekt „Nové interaktivní prvky expozice Návštěvnického centra opevnění šance a zapojení se do cyklu akcí Fajne léto, r.č.02299/2023/RRC“ ve výši 250 000 Kč.

Zlepšení propagace, služeb a vybavení TIC Mosty u Jablunkova

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2023“ na projekt „Zlepšení propagace, služeb a vybavení TIC Mosty u Jablunkova“, r.č. 02089/2023/RRC, ve výši 80 000 Kč.

Pořízení mobilního vybavení pro prezentaci tradic a řemesel v Mostech u Jablunkova

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v rámci 8. výzvy MAS Jablunkovsko, z.s. na projekt „Pořízení mobilního vybavení pro prezentaci tradic a řemesel v Mostech u Jablunkova“ r.č. 22/008/19210/780/152/002935 ve výši 160.000 Kč.

ŠANCEFEST - živá Velká šance

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ na projekt „ŠANCEFEST – živá Velká šance“, r.č. 01744/2023/KPP, ve výši 300 000 Kč.

Obnovou zastaralého vybavení k inovativním činnostem v knihovně

Gotic, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Ministerstva kultury na projekt „Obnovou zastaralého vybavení k inovativním činnostem v knihovně“ č.259 ve výši 50 000 Kč.

Propagace užívání a zachování tradičních forem místních názvů v Mostech u Jablunkova

Gotic, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Úřadu vlády České republiky, programu „Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022; č.j. 26887/2021-UVCR“ na projekt „Propagace užívání a zachování tradičních forem místních názvů v Mostech u Jablunkova“ ev.č. EC22009 ve výši 200 000 Kč.

ŠANCEFEST: historie – kultura – řemesla na Velké šanci

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „PPA 2022 - Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ na projekt „ŠANCEFEST: historie – kultura – řemesla na Velké šanci", r.č. 01379/2022/KPP ve výši 300 000 Kč.

Zatraktivnění expozice Návštěvnického centra opevnění šance a marketing produktu

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „RRC/04/2022 - Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022 na projekt „Zatraktivnění expozice Návštěvnického centra opevnění šance a marketing produktu",r.č. 01122/2022/RRC ve výši 160 000 Kč.

Zkvalitňování služeb TIC Mosty u Jablunkova

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/05/2022 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2022“ na projekt „Zkvalitňování služeb TIC Mosty u Jablunkova", r.č. 00986/2022/RRC ve výši 80 000 Kč.

Vytvoření přívětivého a inspirujícího prostředí pro setkávání

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v rámci 7. výzvy MAS Jablunkovsko, z.s. na projekt „Vytvoření přívětivého a inspirujícího prostředí pro setkávání“ r.č. 21/007/19210/780/152/001419 ve výši 160.000 Kč.

Řemesla a kuchyně 17.-19. století

GOTIC, příspěvková organizace získala individuální dotaci v rámci odvětví Kultura a památky z prostředků Moravskoslezského kraje na projekt "Řemesla a kuchyně 17.-19. století", r.č. 04459/2021/KPP, ve výši 200 000 Kč. Příjemcem podpory je GOTIC, příspěvková organizace Mosty u Jablunkova.

Rozvoj produktu Návštěvnické centrum opevnění Šance v rámci produktu TECHNOTRASA, surová krása

Projekt „Rozvoj produktu Návštěvnické centrum opevnění Šance v rámci produktu TECHNOTRASA, surová krása“, realizovaný od 1. 1.  do 31. 10. 2021, je financován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje RRC/05/2021 - Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji pro rok 2021.
Příjemcem podpory je GOTIC Mosty u Jablunkova, příspěvková organizace.

Rozšíření mobilních prvků pro akce GOTIC

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci na projekt "Rozšíření mobilních prvků pro akce GOTIC", r.č.: 20/005/19210/780/152/001822. Podpořeno z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 a 5. výzvy MAS Jablunkovsko, z. s. ve výši 72800 Kč.

Návštěvnické centrum opevnění Šance
– propagace nového produktu v rámci produktu TECHNOTRASA, surová krása

Projekt „Návštěvnické centrum opevnění Šance – propagace nového produktu v rámci produktu TECHNOTRASA, surová krása“, realizovaný od 1.1. do 31.10.2020, je financován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje RRC/05/2020 Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2020. R.č. 01927/2020/RRC.
Příjemcem podpory je GOTIC Mosty u Jablunkova, příspěvková organizace.

Podpora TIC Mosty u Jablunkova 2020

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/06/2020 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Podpora TIC Mosty u Jablunkova 2020", č. 01928/2020/RRC ve výši 120000 Kč.

Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A 2014-2020 ČR-Polsko na projekt „Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes / Fortyfikacje Szańce - wspólna historia, która łączy do dzisiaj", registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002274,  ve výši 30000 EUR. Partnerem  projektu je Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Podpora TIC Mosty u Jablunkova 2019

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/02/2019 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Podpora TIC Mosty u Jablunkova 2019", č. 01304/2019/RRC ve výši 120000 Kč.

Geopark Megoňky - Šance

Název projektu: Geopark Megoňky - Šance
Registrační číslo projektu: 304021C821
Výše podpory z ERDF činí: 859 594,06 EUR

Vedoucí partner - žadatel: Mesto Čadca
Hlavní přeshraniční partner: Obec Mosty u Jablunkova
Projektový partner 1: Žilinský samosprávny kraj
Projektový partner 2: Moravskoslezský kraj
Odborný garant projektu: Štátna ochrana prírody SR

Podpora TIC Mosty u Jablunkova 2018

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/07/2018 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Podpora TIC Mosty u Jablunkova 2018", č. 06659/2018/RRC ve výši 122000 Kč.

Zkvalitnění propagace a služeb GOTIC

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/06/2017 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Zkvalitnění propagace a služeb GOTIC", č. 02944/2017/RRC

Trojmezí - radost poznávat

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A 2014-2020 ČR-Polsko na projekt „Trojmezí - radost poznávat", registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400,  ve výši 12615 EUR. Partnerem  projektu je Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Mosty u Jablunkova a jeho GOTIC chtějí, aby se o nich vědělo!

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/06/2016 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Mosty u Jablunkova a jeho GOTIC chtějí, aby se o nich vědělo!"

Rozvoj webových stránek a zkvalitnění propagace

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/01/2014 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Rozvoj webových stránek a zkvalitnění propagace".

Podívejme se k sousedům

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 na projekt „Podívejme se k sousedům“, reg. číslo CZ/FMP.12/0324. Partnerem projektu je Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca.

Efektivní a moderní šíření informací z GOTIC

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, programu „RRC/02/2013 - Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji“ na projekt „Efektivní a moderní šíření informací z GOTIC“.

Mosty u Jablunkova a Istebna, včera a dnes

GOTIC, příspěvková organizace získal dotaci z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 – 2013 na projekt „Mosty u Jablunkova a Istebna, včera a dnes“, reg. číslo CZ.3.22/3.3.05/12.03359. Partnerem projektu je Gminny Ośrodek kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Projekt je společný, tzv. typ „A“.

Poznávejte region trojmezí 2

GOTIC, příspěvková organizace realizuje v roce 2012 - 2013 projekt, který je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 – 2013, registrační číslo projektu je CZ.3.22/3.3.05/12.03031.

Gorolské tradice na česko-polsko-slovenském trojmezí

Projekt je zaměřen na propagaci gorolských tradic prostřednictvím zážitkové kultury s využitím folklórních aktivit typických pro gorolský region na česko-polsko-slovenském trojmezí. Gorolské tradice budou propagovány oběma partnery společně prostřednictvím: 

Poznávejte region Trojmezí

GOTIC, příspěvková organizace realizuje v roce 2011 projekt, který je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního programu, přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 – 2013, registrační číslo projektu je CZ.3.22/3.3.05/10.02018.

Zkvalitňování informačních služeb GOTIC v Mostech u Jablunkova

Cílem projektu je zkvalitnění a rozvoj hlavního informačního místa pro turisty v Mostech u Jablunkova prostřednictvím Gorolského informačního turistického centra. GOTIC provozuje vlastní webové stránky, které byly převedeny do databázové podoby a byly vytvořeny cizojazyčné verze. V rámci projektu dojde k jejich dalšímu rozšiřování.

Propagace gorolské lidové tvorby na česko-polsko-slovenském trojmezí

Projekt je zaměřen na vytváření zážitkové kultury s využitím folklórních aktivit typických pro gorolský region na česko-polsko-slovenském trojmezí.

Standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova

Cílem projektu je řešení otázky webové prezentace Gorolského turistického informačního centra (GOTIC) v Mostech u Jablunkova. GOTIC vlastní stránky www.gotic.cz, které obsahují základní informace o poskytovaných službách, o regionu, akcích apod. Zároveň se podílí na aktualizaci regionálních serverů a ve spolupráci s ostatními IC usiluje o poskytování komplexních informací.

Původní fojtství v Mostech u Jablunkova –interaktivní živé muzeum pro poznávání gorolských zvyků

GOTIC se aktivně zapojil v období 2008-2009 do realizace projektu svého zřizovatele Obce Mosty u Jablunkova. V rámci projektu proběhla rekonstrukce podkroví objektu, rekonstrukce povrchu příjezdové komunikace, úpravy okolí dřevěnky a bylo pořízen vnitřní nábytek, venkovní mobiliář a kancelářské vybavení.

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií