558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde sedm:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Polanka - 4 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
  Zuzana - 2 km
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Řemesla a kuchyně 17.-19. století

GOTIC, příspěvková organizace se uchází o získání individuální dotace v rámci odvětví Kultura a památky z prostředků Moravskoslezského kraje na projekt "Řemesla a kuchyně 17.-19. století" ve výši 200 000 Kč.
Příjemcem podpory je GOTIC Mosty u Jablunkova, příspěvková organizace.

Aktivity projektu:

 • Zajištění historického programu a řemesel spojených s vojenstvím: během celodenního programu proběhlo několik historických bloků v dobovém oblečení a výstrojí s cílem představit vojenský význam pevnosti a na ní navazujících řemesel prostřednictvím ukázek vojáků z období třicetileté, slezských a napoleonských válek. Představeno bylo mj. dávné řemeslo těšínského puškařství na základě ukázek výroby pušek těšínek, postupu výroby děl, ukázek střelby. Součástí historického bloku byla ukázka děla s kompletním vybavením a dobový moždíř. V prostředí dobového tábora vystoupila také kapela Ragojka s písněmi pro dané historické období a dotvořila tak historickou atmosféru.
 • Příprava, organizace a realizace aktivit zaměřených na řemesla a tradiční kuchyň: byla zajištěna ukázka vyřezávání lidovými řezbáři, vedení řemeslných dílen pro veřejnost, řemeslný jarmark, interaktivní program pro děti a veřejnost, organizace soutěže „O nejlepším guláši Šancmajstra“ apod.
 • Technické zajištění akce: pro realizaci bylo nutné objednat od externího dodavatele technické zajištění, mj. stany a sezení pro soutěž, dílny, jarmark a prezentaci regionálních produktů, mobilní ozvučení pro historické ukázky, mobilní toalety a další.
 • Propagace akce: informování o realizaci akce a projektu, na webu a sociálních sítích žadatele, zajištění povinné publicity apod.


Náklady projektu:

Celkové náklady jsou 200.000 Kč, dotace je ve výši 200 000 Kč, tzn. 100 % a je neinvestiční.

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií