558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde sedm:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Polanka - 4 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
  Zuzana - 2 km
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Podívejme se k sousedům

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 na projekt „Podívejme se k sousedům“, reg. číslo CZ/FMP.12/0324. Partnerem projektu je Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca.

Projekt je zaměřen na zvýšení propagace a atraktivity regionu na česko-slovenském pohraničí. S narůstající návštěvností se potýkáme s nedostatkem propagačních materiálů zaměřených na obě strany hranice současně, nedostatkem informací o druhé straně hranice jak ze strany pracovníků v cestovním ruchu - především pracovníci informačních center, tak i pracovníků v rekreačních zařízeních. Informace pak logicky schází i občanům na obou stranách hranice, návštěvníkům a turistům a nemotivují je k návštěvě druhé strany hranice. Nedostatek informací a motivace může způsobit, že turisté budou v regionu zůstávat kratší dobu; realizace projektu přispěje k prodloužení pobytu. Projekt je nazván symbolicky „Podívejme se k sousedům“, aby všechny realizované aktivity zvýšily zájem občanů i turistů o poznávání druhé strany hranice.

V rámci projektu od října 2013 do září 2014 se uskuteční aktivity různého zaměření, aby pokryly co největší skupinu osob:

 1. propagační aktivity - vydání nového prospektu, který nabídne trasy v česko-slovenském pohraničí vedoucí k lepšímu poznání regionu. Vydáme 3000 ks v české a 3000 ks ve slovenské verzi.
 2. zvýšení informovanosti pracovníků infocenter formou praktického poznání regionu (poznávací cesty), aby mohli pravdivě informovat klienty IC a realizovat další propagační aktivity.
 3. zvýšení zájmu o druhou stranu hranice prostřednictvím lidových řemesel a regionálních tradic. Proběhnou ruční dílny, které budou koncipovány jako „ochutnávka“ řemesla, aby si účastníci mohli osobně vyzkoušet staré techniky. Uskuteční se akce "Co vaří soused?", během které si návštěvníci můžou připomenout, jak se připravují tradiční pokrmy apod.
 4. poznávání sousedů z druhé strany hranice během volnočasových aktivit - budou uspořádány 2 společné výlety pro veřejnost s názvem Společně na běžkách a Společně pěšky. Dále se uskuteční dvě fotografické výstavy, které očima mladých autorů přiblíží druhé straně hranice svou část příhraničního regionu.

 

Poskytnutá dotace je ve výši 85 % = 12.498,40 EUR a celkové náklady jsou 14.704,- EUR

loga PSS

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií