558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
So, Ne, SvátkyZAVŘENOProsinec - Leden
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde pět:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
   
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes

GOTIC, příspěvková organizace získala dotaci z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński programu Interreg V-A 2014-2020 ČR-Polsko na projekt „Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes / Fortyfikacje Szańce - wspólna historia, która łączy do dzisiaj", registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002274,  ve výši 30000 EUR. Partnerem  projektu je Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Společně s polským partnerem bude realizováno:

 • Propagační aktivity – propagace projektu různými formami včetně placených PR článků.
 • Poznej sousedy: pořízení interaktivních prvků do návštěvnického centra a nábytku pro expozici. Kromě interaktivních prvků budou pořízeny skládací židle, které bude možno používat při workshopech a akcích konaných v návštěvnickém centru.
 • Podívej se k sousedům – umístění foto-okna (rámu) s výhledy na okolní krajinu. Turisté budou moci pořizovat fotografie s nádhernou scenérií okolní krajiny. Provedení rámu – dřevěná konstrukce, vyřezávaná v tradičním gorolském stylu.
 • Workshopy „Šance – Szańce“: WS pro děti v Mostech i na Istebne, které si kladou za cíl seznámit děti z druhé strany hranice se společnou historií navazující na opevnění Šance.
 • Famtrip „Šance – Szańce“: společný česko-polský FAMTRIP pro pracovníky v cestovním ruchu po systému opevnění Šance jako významném prvku historického a kulturního dědictví.
 • Studytour: dvoudenní cesta pracovníků obou parterů po česko-polském regionu s cílem seznámit se možnostmi využívání interaktivních prvků v rozvoji cestovního ruchu, výměny zkušeností a dobrých praxí.
 • Brožura „Šance – Szańce“: celobarevná brožura v rozsahu 24 stran A5 v česko-polské verzi, celkem 10000 ks, z toho GOTIC hradí 4000 ks

 

Doba realizace projektu: listopad 2019–únor 2021.
Náklady projektu: dotace je ve výši 85 % = 30 000 EUR, celkové náklady 35 294,12 EUR

Logo cz pl eu barevne  

Logo ER barva

 

Realizované aktivity projektu:

POZNEJ SOUSEDY

V rámci společného česko-polského projektu partneři společně realizovali tyto aktivity. V Mostech bylo pořízeno nové vybavení Návštěvnického centra opevnění Šance. Pořídily se interaktivní prvky, které neotřelou a zábavnou formou představují život vojáků v pevnosti a historii opevnění v regionu. Návštěvníci si zde můžou například prohlédnout interaktivní kiosek s 3D elektronickým modelem opevnění zachycující 3 fáze přestavby, komiksový příběh na panelech ze života pevnosti, prosvětlený model pevnosti, 2 figuríny vojáků v dobovém oblečení. Dále si návštěvníci NC mohou vyzkoušet například střelbu z děla, poslechnout si dobovou hudbu pevnosti, poskládat si různé velkorozměrové puzzle a skládačky, prostřednictvím dotykových modelů poznat život v pevnosti včetně používaných zbraní.

Polský partner projektu pořídil vybavení pro IC a subjekty v cestovním ruchu - stojany na propagační materiály, stojany na propagační kartičky s informacemi o regionu z polské i české strany (kartičky jsou umístěny i v Mostech) a informační vývěsky.

Vybavení Návštěvnického centra opevnění Šance

PODÍVEJ SE K SOUSEDŮM
O netradiční a nové zážitky pro turisty se postarají nové venkovní prvky pro pořizování fotografií, které jsou umístěné v Mostech u Jablunkova a na Istebne v místech, ze kterých je výhled do krajiny souseda. V Mostech u Jablunkova je v těsné blízkosti historického opevnění instalováno dřevěné foto-okno, rám dřevěné konstrukce, vyřezávané v tradičním gorolském stylu s výhledem na okolní krajinu. Na Istebne jsou umístěné 2 vyřezávané lavičky zachycující tradiční řemesla s výhledem na Mosty u Jablunkova a šance. Návštěvníci se mohou s těmito prvky vyfotit a kdo zveřejní své snímky na sociálních sítích obou partnerů, bude odměněn drobným dárkem.

Rozhovor v Českém rozhlase s ředitelkou GOTIC

WORKSHOPY "ŠANCE - SZAŃCE"
Dále v rámci projektu proběhly dva online workshopy pro děti v Mostech u Jablunkova a na Istebne.  Děti z Istebne se ve dnech 27. – 30.4.2021 seznámily se systémem opevnění šance, s Návštěvnickým centrem opevnění šance a dozvěděly se o životě v posádce. Mostecké děti se seznámily s Pasteveckým centrem na Koniakówie (28.4.2021) a dozvěděly se vše o chovu ovcí a o zpracování ovčích produktů. Žáci také měli za úkol vyplnit kvíz týkající se daného tématu.

WS pro žáky ze ZŠ na Istebne - prezentace opevnění Šance
WS pro žáky ZŠ Mosty u Jablunkova - prezentace Pasteveckého centra
Kvíz - opevnění Šance pro ZŠ na Istebne
Kvíz - Pastevecké centrum pro ZŠ Mosty u Jablunkova

FAMTRIP "ŠANCE - SZAŃCE"
Pro odborníky na cestovní ruch, zástupce subjektů působících v cestovním ruchu od informačních center po provozovatele atrakcí, hotelů, apod z české i polské strany regionu byl připraven online Famtrip (27.4.2021) po systému opevnění Šance na česko-polsko-slovenském trojmezí, který je seznámil s místy spojených s bývalým opevněním Šance v regionu. Seznámili se také s projektem a všemi aktivitami, které jsou v rámci něj realizovány. Rovněž se seznámili s novým Návštěvnickým centrem opevnění Šance a jeho interaktivní expozicí. Účastníci se také mohli podívat na historický film Šance 1647 nebo také shlédnout reportáž TV POLAR, která krásně zachycuje expozici a NC. Film ani reportáž nebyly pořízeny v rámci tohoto společného projektu, publicita v nich uvedená se nevztahuje k tomuto projektu. Účastníci online Famtripu na závěr vyplnili kvíz.

Famtrip "Šance - Szańce" - prezentace
Historický film "Šance 1647 - CZ verze, PL verze
Reportáž TV POLAR - otevření Návštěvnického centra opevnění Šance
Kvíz - Famtrip "Šance - Szańce"

STUDYTOUR
Pracovníci obou partnerů se 22.4.2021 účastnili online Studytour, na které se seznámili s moderním způsobem propagace regionu formou používání interaktivních prvků. Za českou stranu regionu bylo představeno místo Dolní Oblast Vítkovice v Ostravě a za polskou stranu regionu bylo prezentováno centrum Hydropolis ve Wroclavi. Pracovníci obou partnerů si tímto prohloubili a zvýšili své znalosti o příhraničním česko-polském regionu a o možnostech moderní propagace regionu.


Jelikož epidemiologická situace neumožnila, aby Workshopy, Famtrip a Studytour proběhly prezenční formou přímo na jednotlivých místech, všechny tyto aktivity musely proběhnout online formou

BROŽURA "ŠANCE - SZAŃCE"
V rámci projektu vydali oba partneři společně brožuru o šancích, která je věnována seznámení se z historií společného systému opevnění Šance na česko-polsko-slovenské hranici a propagaci dnešního využití vycházející ze společné historie. Brožura je celobarevná v rozsahu 24 stran ve formátu A5 v česko-polské verzi. Turistům je k dispozici v Návštěvnickém centru opevnění Šance v Mostech, v IC v Mostech u Jablunkova, v IC na Istebne a dalších informačních centrech v regionu. Návštěvník získá přehled o lokalitách, ve kterých se nacházejí historická opevnění. Díky tomu návštěvníci kromě cesty po historických opevněních získají komplexní informace, které mohou podpořit prodloužení jejich pobytu.

Brožura ke stažení zde.

 

 

Publicita projekt FMP Sance banner

 

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií