558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde pět:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
   
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Provozní řád půjčovny elektrokol

Užívání elektrokola:
1. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
    a) platný občanský průkaz,
    b) platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.
2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
3. Elektrokolo si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné
    jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při
    předání elektrokola.
5. Je zakázáno provádět jakékoli změny na elektrokole bez souhlasu provozovatele.
6. Předání a půjčovaní elektrokol osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.

Vybavení kola:
Elektrokolem se rozumí kolo vybavené dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Poplatky:
1. Před uzavřením smlouvy o pronájmu zaplatíte kauci, a to za každé elektrokolo. Výše
    kauce je dána v platném ceníku. Po vrácení elektrokola v původním stavu – bez
    závad, Vám bude vrácena kauce v plné výši.
2. Poplatek za pronájem elektrokola daný ceníkem a záloha se platí předem.
3. Pokud překročíte dobu, za kterou jste zaplatili, jste povinni uhradit smluvní pokutu!

Odpovědnost:
1. Jízda na pronajatém elektrokole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese
    žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho
    vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé
    jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu
    pronájmu.
2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané
    Smlouvě o pronájmu, jakožto i za osoby, které elektrokolo uvedené v jím podepsané
    smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět
    až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

Výjimky z pronájmu:
1. Elektrokola vzhledem ke své hmotnosti a velikosti nepronajímáme dětem do 15 let a
    osobám nižším než 160 cm.

Hrazení škod:
1. Při ztrátě elektrokola nebo nějaké jeho části či doplňku jste povinni uhradit náhradu ve
    výši stanovené Ceníkem.
2. Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku.
3. Škoda se hradí při vrácení elektrokola. Pronajímatel má právo použít zálohy na
    úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Provozní
    řád je součástí Smlouvy o pronájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v
    jeho plném rozsahu.

PLATNÝ CENÍK (pro osobu a kolo)
Cena platí pro každé pronajaté elektrokolo.
Záloha na každé elektrokolo je vratná a činí 5000 Kč.
Elektrokola lze půjčit maximálně tři po sobě následující dny.
Zapůjčení elektrokola:
200 Kč / 2 hod
250 Kč / 4 hod
330 Kč / 6 hod
400 Kč / 8 hod
450 Kč / 1 den
Půjčovné za doplňkové vybavení (přilba, osvětlení, kapsička na drobnosti, sada lepení, zámek s klíčem, nabíječka, blikačky aj.) je zahrnuto v ceně za zapůjčení kola.

Smluvní pokuta při nevrácení elektrokola v termínu: 300 Kč + 50 Kč za každou započatou hodinu.
Za vrácení elektrokola v termínu je rozuměno vrácení max do 20 minut po uplynutí doby pronájmu, pokud toto drobné zdržení bylo předem telefonicky oznámeno pronajímateli na tel. +420 558 341 586, +420 603 825 226. Pokud předmět nájmu nebude při předání řádně očištěn, bude nájemce uhrazena smluvní pokuta ve výši 300 Kč.

Vybrané ceny za způsobené škody:

 • Deformace přední vidlice: 400 Kč
 • Poškození ráfkových brzd nebo lanka: 90 Kč
 • Poškození pláště: 290 Kč 
 • Poškození špic (do 3 ks): 80 Kč
 • Poškození špic (4 – 7 ks): 110 Kč 
 • Poškození špic (více než 7 ks): 180 Kč 
 • Celkové poškození (zničení) předního nebo zadního kola: 600 Kč
 • Poškození osvětlení: 250 Kč
 • Ztráta nebo poškození stojanu: 150 Kč
 • Poškození jednoho z blatníků:150 Kč
 • Poškození nebo ztráta sedla: 300 Kč
 • Poškození řetězu: 250 Kč
 • Ztráta nebo zničení zámku: 200 Kč
 • Ztráta nebo zničení klíče od zámku: 30 Kč
 • Ztráta nebo poškození přilby: 500 Kč
 • Ztráta nebo poškození brašny vč. nářadí: 800 Kč
 • Ztráta nebo poškození šlapátek – 1 ks: 150 Kč
 • Ztráta nebo poškození košíku na láhev: 150 Kč
 • Poškození měniče (přehazovačka): 450 Kč
 • Poškození nebo jinak způsobená škoda pronajímateli, které nejsou uvedeny výše a které vylučují další provoz kola: 15000 Kč/městské kolo, 20000 Kč/trekingové kolo, 25000 Kč/horské kolo
 • Další poškození dle dohody obou stran.

  Nájemce odpovídá pronajímateli za ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození předmětu nájmu včetně jeho příslušenství. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci úhradu nákladů vzniklých v důsledku ztráty, odcizení, zničení nebo poškození předmětu nájmu či jeho příslušenství. V případě poškození cizí osobou, živlem nebo odcizení je nájemce povinen neprodleně kontaktovat Policii České republiky na lince 158 nebo 112 a zároveň pronajímatele.

  Nájemce je povinen během jízdy na elektrokole dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích), včetně ustanovení §2. odst 5a: „Řidič nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy.“

  Důkladně jsem si přečetl/přečetla provozní řád a souhlasím se všemi podmínkami v plném rozsahu.

 

Elektrokola pro půjčovnu byla pořízena z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem a v rámci výpůjčky od Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií