558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
So, Ne, SvátkyZAVŘENOProsinec - Leden
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde pět:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
   
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Jablunkovské šance

Historie opevnění na česko-polsko-slovenské hranici.

 Jablunkovský průsmyk tvoří nejsnadnější přechod z jihu na sever v hřebenu Beskyd. Od nepaměti tudy proto vedla obchodní stezka, jíž se ve starověku říkalo jantarová. Ve středověku ji nazývali „měděnou“, neboť se po ní dopravovaly měděné rudy ze slovenských nalezišť do Slezska a pak dále na západ. Ještě později tudy jezdili slezští kupci a tehdy nesla název „furmaněc“. Stezku však využívali nejen kupci, ale také vojska. Ta většinou v době válečných šarvátek mířila k hranicím nepřátelských zemí s touhou si je podrobit.

Zásadní význam pro vznik obranných valů nazývaných Jablunkovské šance měla bitva u Moháče v roce 1526. Tam zahynul král český a uherský Ludvík Jagelonský a Těšínské knížectví připadlo Habsburkům. Byl to také začátek turecké expanze do střední Evropy.
Nejstarší zmínka o tzv. Staré šance má datování 13. ledna roku 1578 a psal ji těšínský kníže Václav III. Adam. Pozůstatky této pevnůstky se nacházejí na dnešním území obce Svrčinovec. Velká šance v Mostech u Jablunkova byla postavena v roce 1621 a posádku v ní původně tvořili císařští žoldáci naverbovaní z italské Neapole. Ti se však chovali k místním obyvatelům a celému okolí tak barbarsky, že museli být odvoláni a nahrazeni muži z okolních vesnic tzv. vybranci, kteří zde sloužili za žold. Byli mezi nimi také mostečtí horalé.

Ve 40. letech 17. století byly taktéž postaveny menší šance na Hrčavě a v polském Koniakowie , které s mosteckými šancemi spojovaly opěrné linie zvané reduty. Opevnění v polském Koniakowie bylo pravděpodobně tvořeno zpevněným valem a vnějším příkopem. Opevnění má trapézovitý půdorys. V blízkosti reduty byl umístěn vojenský tábor – lager (z něm. jazyka). Pravděpodobně právě od tohoto slova byl odvozen název místní části „Koniaków Legiery“.
Velká šance během své existence prošla několika přestavbami. Důležitá přestavba se uskutečnila v roce 1663, kdy Turci vypověděli Habsburské říši další válku. Tehdy trvala přestavba necelých 100 dní a Velká šance při ní získaly svůj typický hvězdicový půdorys. Po bitvě u Vídně v roce 1683, kde byla turecká vojska rozdrcena, se vojenský význam šancí zmenšil.
V dobách prusko-rakouských válek byla v roce 1741–1763 byla Velká šance obsazena pruským vojskem, jež převyšovalo své rakouské protivníky jak technikou, tak především železnou disciplínou. Jelikož se šance nacházela daleko od centra bojů, pruská armáda se zde nikdy dlouho nezdržela
Poslední významná přestavba Velké šance se uskutečnila v letech 1808-1809 a její tehdejší podoba se zachovala dodnes.
Po roce 1848 byla Velká šance vyřazena jako zastaralý s nepotřebný opevňovací systém. V roce 1890 je koupila obec Mosty za 800 zlatých rýnských. Šance postupně chátrala a pustla. Lidé použili kameny z opevnění na stavby domů a také k poslední rekonstrukci kaple v roce 1889.

Tip na výlet

Po stopách historického opevnění - 10 km

Výchozím bodem jsou Šance v Mostech u Jablunkova (ČR). Pokračujte po zelené značce, přivede vás k „starým šancím“ na slovenské straně hranice. Dále projděte obcí Milošovou, kde si udělejte krátkou odbočku k hostinci U jeleňa. Pak pokračujte kolem vodní nádrže do bývalého lomu v lokalitě zvané Megoňky s ojedinělou atraktivitou - kamennými koulemi. Kamenné koule (gule) v Megoňkách se vylupují z okolního podloží a mají vejcovitý či kulatý tvar o průměru až 2,6 m. Byly objeveny v roce 1988 při těžbě kamene a otázka jejich vzniku zůstává dodnes nezodpovězená. Modrá značka vás opět zavede na českou stranu, kolem hospůdky na Šancích a venkovního hřiště se vrátíte zpět zde na šance.

Kolem hory Ochodzita - 10 km

Výlet začněte na Koniakowie (PL), u koliby Na Szańcach Piotra Kohuta. V tomto místě se kdysi nacházela tzv. Volská šance. Po prohlídce koliby, nákupu ovčích sýrů a regionálních produktů se vydejte po žluté značce kolem „Chaty Szance” s galerií a stylovou restauraci. Žlutá značka vede z jihu kolem dominantní hory Ochodzita, na jejíchž svazích se pasou ovce jako za starých časů. Po napojení na modrou značku doleva, později přes hlavní silnici na „Koczy Zamek”. Legenda vypráví, že zde žil maďarský hrabě Kocsi, který opustil rodinu, aby se nemusel oženit dle otcovy vůle. Našel si chudou a milou Gorolku z Koniakowa. Když to otec zjisti, rozzuřil se a nechal snachu unést. Ta nešťastnou náhodou přišla o život a mladý hrabě pak v souboji otce zabil. Ze žalu zapálil zámek a už se sem nevrátil. Vy se ale vydejte zpět na hlavní silnici a po ní nahoru k parkovišti před dřevěným hotelem. Odtud pěšinou na vrchol Ochodzité s nádhernými výhledy. K výchozímu bodu výletu dojdete z kopce po hlavní silnici.

Víte že?

 • V roce 1766 navštívil velké šance budoucí císař Josef II. Prohlédl si celý obranný systém jablunkovského průsmyku, a jelikož shledal, že je po pruských válkách vážně poničený, zasadil se sám o opravu jablunkovských šancí. Tato oprava byla dokončena o čtyři roky později a šance měly v té době svoji nejpěknější podobu.
 • Dřevěný vyřezávaný model Šancí najdete v Gorolském turistickém informačním centru v centru obce Mosty u Jablunkova.

Jak šla historie?

 • Zmínky k roku 1529 a 1541 (1543) o obranných prácích v průsmyku
 • 1578 - první doložená výstavba pevnosti
 • 1621 - záseky a výstavba Velké šance
 • 1626-1629 - opravy a výstavba šance
 • 1638 - poboření šancí uherskými povstalci
 • 1642, 1644-1645 - obnovení a rozšíření opevnění v průsmyku
 • 1645 - zmínky o šanci Hrčava
 • 1663-1664 - přestavby Velké a Malé šance
 • 1678 – vznik Volské šance (Koniaków), opravy stávajících pevností
 • 20. - 30. léta 18. stol. přestavba Velké šance, výstavba několika komunikačních redut
 • 70. - 80. léta 18. stol. přestavba Malé šance, výstavba komunikačních redut a redanů
 • 1808-1810 - přestavba Velké šance
 • 1836 - převod Velké šance do majetku Těšínské komory
 • 1848 - vyřazení z pevnostního systému
 • 1890 - odkup pozemku obcí Mosty u Jablunkova

 

Návštěvnické centrum opevnění Šance
Mosty u Jablunkova 1165
Kontakt: +420 596 412 068
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.opevneni-sance.cz

 

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií