558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde sedm:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Polanka - 4 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
  Zuzana - 2 km
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Šance

Historie šancí na česko-polsko-slovenské hranici

Jablunkovský průsmyk tvoří nejnižší body hřebenů Beskyd, a proto je místem nejsnadnějšího přechodu ze severu na jih. Odnepaměti tudy proto vedla stezka, jíž se ve starověku říkalo jantarová. Ve středověku ji nazývali „měděnou“, neboť se po ní dopravovaly měděné rudy ze slovenských nalezišť do Vratislavi a pak dále na západ. Ještě později tudy jezdili slezští kupci a tehdy nesla název „furmaněc“. Stezku však využívali nejen kupci, ale také vojska. Ta většinou v době válečných šarvátek mířila k hranicím nepřátelských zemí s touhou si je podrobit.

Zásadní význam pro vznik jablunkovských obranných valů nazývaných Šance měla bitva u Moháče v roce 1526. Tam zahynul král český a uherský Ludvík Jagelonský a Těšínské knížectví připadlo Habsburkům. Byl to také začátek turecké expanze do střední Evropy.

Nejstarší zmínka o tzv. starých šancích má datování 13. ledna roku 1578 a psal ji těšínský kníže Václav III. Adam. Pozůstatky těchto šancí se nacházejí na dnešním území obce Svrčinovec. Nové šance byly postaveny v roce 1621 a posádku v nich tvořili původně císařští žoldáci naverbovaní z italské Neapole. Ti se však chovali k místním obyvatelům tak barbarsky, že museli být odvoláni a nahrazeni muži z okolních vesnic tzv. vybranci.
Byli mezi nimi i mostečtí horalé, kteří, ač měli sloužit za žold, málokdy jej dostali. Z toho je zřejmé, že peníze chybí v každé době. Ovšem následky pak nesli i obyvatelé nedalekých vesnic. Žoldáci bez žoldu se vydávali na loupežné cesty do okolí.

Ve 40. letech 17. století byly taktéž postaveny menší šance na Hrčavě a v polském Koniakowie , které s mosteckými šancemi spojovaly opěrné linie zvané reduty. Opevnění v polském Koniakowie bylo pravděpodobně tvořeno zpevněným valem a vnějším příkopem. Opevnění má trapézovitý půdorys. Šířka nejdelší strany opevnění činila kolem 20 m, nejkratší, rovnoběžné strany kolem 16 m. Zbylé strany měly délku kolem 18 – 19 m. Šířka příkopu byla 5,5 metru a hloubka od 1,5 do 2 metrů. Šance plnily především funkci ochrany dělostřeleckých pozic - střílen. Přibližně 50 m severním směrem se ve svahu nacházela studna nazývaná „Do vojenky“. V blízkosti reduty byl umístěn vojenský tábor – lager (z něm. jazyka). Pravděpodobně právě od tohoto slova byl odvozen název místní části „Koniaków Legiery“. Ačkoliv zde proběhly velké změny a lokalita je částečně zastavěná, je stále šance, že objevíme podzemní zbytky opevnění, roubenou studnu a jiné prvky obranného opevnění.

Opevnění během své existence prošlo několika přestavbami. Důležitá přestavba se uskutečnila v roce 1663, kdy se značně zvýšilo přímé ohrožení ze strany turecko-tatarských hord. Tehdy trvala přestavba necelých 100 dní a šance při ní získaly svůj typický hvězdicový půdorys. Po bitvě u Vídně v roce 1683, kde byla turecká vojska rozdrcena, se vojenský význam šancí zmenšil.

Poslední významná přestavba šancí se uskutečnila v letech 1724 – 1729 a jejich tehdejší podoba se zachovala dodnes. V dobách prusko-rakouských válek v letech 1740 – 1763 byly šance několikrát dobyty pruskými vojsky, jež převyšovala své rakouské protivníky jak technikou, tak především železnou disciplínou. Jelikož se šance nacházely daleko od centra bojů, pruská armáda se zde nikdy dlouho nezdržela.

Po roce 1848 byly šance vyřazeny jako zastaralý opevňovací systém. V roce 1890 je koupila obec Mosty za 800 zlatých rýnských. Šance postupně chátraly a pustly. Lidé použili kameny z opevnění na stavby domů a také k poslední rekonstrukci kaple v roce 1889.

Tip na výlet

Po stopách historického opevnění - 10 km

Výchozím bodem jsou Šance v Mostech u Jablunkova (ČR). Pokračujte po zelené značce, přivede vás k „starým šancím“ na slovenské straně hranice. Dále projděte obcí Milošovou, kde si udělejte krátkou odbočku k hostinci U jeleňa. Pak pokračujte kolem vodní nádrže do bývalého lomu v lokalitě zvané Megoňky s ojedinělou atraktivitou - kamennými koulemi. Kamenné koule (gule) v Megoňkách se vylupují z okolního podloží a mají vejcovitý či kulatý tvar o průměru až 2,6 m. Byly objeveny v roce 1988 při těžbě kamene a otázka jejich vzniku zůstává dodnes nezodpovězená. Modrá značka vás opět zavede na českou stranu, kolem hospůdky na Šancích a venkovního hřiště se vrátíte zpět zde na šance.

Kolem hory Ochodzita - 10 km

Výlet začněte na Koniakowie (PL), u koliby Na Szańcach Piotra Kohuta. V tomto místě se kdysi nacházela tzv. Volská šance. Po prohlídce koliby, nákupu ovčích sýrů a regionálních produktů se vydejte po žluté značce kolem „Chaty Szance” s galerií a stylovou restauraci. Žlutá značka vede z jihu kolem dominantní hory Ochodzita, na jejíchž svazích se pasou ovce jako za starých časů. Po napojení na modrou značku doleva, později přes hlavní silnici na „Koczy Zamek”. Legenda vypráví, že zde žil maďarský hrabě Kocsi, který opustil rodinu, aby se nemusel oženit dle otcovy vůle. Našel si chudou a milou Gorolku z Koniakowa. Když to otec zjisti, rozzuřil se a nechal snachu unést. Ta nešťastnou náhodou přišla o život a mladý hrabě pak v souboji otce zabil. Ze žalu zapálil zámek a už se sem nevrátil. Vy se ale vydejte zpět na hlavní silnici a po ní nahoru k parkovišti před dřevěným hotelem. Odtud pěšinou na vrchol Ochodzité s nádhernými výhledy. K výchozímu bodu výletu dojdete z kopce po hlavní silnici.

Víte že?

 • V roce 1766 navštívil velké šance budoucí císař Josef II. Prohlédl si celý obranný systém jablunkovského průsmyku, a jelikož shledal, že je po pruských válkách vážně poničený, zasadil se sám o opravu jablunkovských šancí. Tato oprava byla dokončena o čtyři roky později a šance měly v té době svoji nejpěknější podobu. Tehdy na nich bylo nejen vojenské
 • Dřevěný vyřezávaný model Šancí najdete v Gorolském turistickém informačním centru v centru obce Mosty u Jablunkova.

Jak šla historie?

 • Zmínky k roku 1529 a 1541 (1543) o obranných prácích v průsmyku
 • 1578 - první doložená výstavba pevnosti
 • 1621 - záseky a výstavba Velké šance
 • 1626 -29 - opravy a výstavba šance
 • 1638 - poboření šancí uherskými povstalci
 • 1642, 1644–1645 - obnovení a rozšíření opevnění v průsmyku
 • 1645 - zmínky o šanci Hrčava
 • 1663-1664 - přestavby Velké a Malé šance
 • 1678 – vznik Volské šance (Koniaków), opravy stávajících pevností
 • 20. - 30. léta 18. stol. přestavba Velké šance, výstavba několika komunikačních redut
 • 70. - 80. léta 18. stol. přestavba Malé šance, výstavba komunikačních redut a redanů
 • 1808-1810 - přestavba Velké šance
 • 1836 - převod Velké šance do majetku Těšínské komory
 • 1848 - vyřazení z pevnostního systému
 • 1890 - odkup pozemku obcí Mosty u Jablunkova


adresa: Mosty u Jablunkova
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: +420 558 341 586

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií