558 341 586
603 825 226
ic@gotic.cz


Provozní doba IC:
Po-Pá8:00 - 16:00Říjen - Květen
So, svátky8:30 - 12:30Říjen - Květen
Po-Pá8:00 - 16:00Červen - Září
So8:30 - 14:30Červen - Září
Ne, Svátky8:30 - 12:30Červen - Září
 • Gorolské turistické informační centrum
  Gorolské turistické informační centrum

  Srdečně zveme na tzv. „gorolské dny“, během kterých si můžete vyzkoušet některé z původních řemesel, dovědět se zajímavosti o výrobě regionálních produktů a seznámit se s gorolskými zvyky.

 • Mosty u Jablunkova
  Mosty u Jablunkova

  Mosty u Jablunkova najdete lehce – leží v nejvýchodnější části České republiky, v Moravskoslezském kraji, na trojmezí tří států – Česka, Polska a Slovenska. Jejich rozloha, kde žije přibližně 4.000 obyvatel, dosahuje 34 km2, celková délka obce je 8 km.

 • Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”
  Turistický výšlap aneb „Z chaty na chatu”

  Blízké okolí Mostů u Jablunkova vyniká velkou koncentrací turistických chat. Najdete jich zde pět:

  Gírová - 4 km
  Kamenná chata - 6 km
  Severka - 5 km
  Skalka - 4 km
  Studeničný - 5 km
   
 • Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky
  Výlet za historií a světovou raritou: Šance a Megoňky

  Vydejte se na výlet kolem česko-slovenské hranice a prohlédněte si zbytky starého opevnění Šance a najděte v kamenolomu Megoňky záhadné kamenné koule (gule).

 • Gorolszusem nad Mosty
  Gorolszusem nad Mosty

  Krásná příroda, kulinářské speciality místní kuchyně a aktivní odpočinek s celou rodinou. Sen nebo skutečnost? Navštivte Ski areál Mosty s celoročním provozem a najdete zde náročné atrakce s pořádnou dávkou adrenalinu i příjemnou zábavu.

 • Dovolená na kole
  Dovolená na kole

  Hornaté okolí Mostů u Jablunkova nabízí ideální podmínky pro výlety na trekingových a především na horských kolech. Nachází se zde síť značených cyklotras vedoucích až na vrcholky hor s chatami s dobrým občerstvením.

Stali jsme se partnery projektu "Beskydy - místo, kde žiji".

 

Název: Beskydy – místo, kde žiji
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008314
Trvání projektu: 1.10.2018 - 30.9.2021 (36 měsíců)

Anotace projektu:
Cílem projektu je propojování formálního a neformálního vzdělávání na úrovni programů pro děti a žáky v anglickém jazyce, vznik nových programů, v nichž budou zohledněna specifika neformálního vzdělávání (budou pro děti a žáky atraktivní a motivační) a zároveň povedou cíleně k podpoře klíčových kompetencí. Celkem bude vytvořeno 7 programů přírodovědného vzdělávání v anglickém jazyce se zacílením na páté až osmé ročníky základního vzdělávání a zájmové útvary.
Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním. Dojde k navázání partnerství mezi 2 školami a 3 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 472 dětí a žáků a 21 pracovníků.

Dílčí cíle projektu:

 • vytvoření a ověření 7 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání v anglickém jazyce
 • u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní povědomí a vyjádření
 • podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, metod propojování formálního a neformálního vzdělávání a znalostí potřebných pro tvorbu programů
 • nastartování kolegiální formy podpory
 • proškolení pracovníků v akreditovaných programech
 • zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region
 • osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců CS
 • podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP
 • vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnosti
 • vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi
 • spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji
 • podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP
 • rozšíření nabídky volnočasových aktivit

 

Fotogalerie

Neznáme se? Poznejme se!
Dny s řemeslem v dřevěnce
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce
home photo other en
Více fotografií